Tworzenie tabel bazy danych

Wiesz już, że tabele są podstawowymi obiektami bazy danych. Ich poprawne zaprojektowanie to punkt wyjścia w tworzeniu każdej bazy.
Metody tworzenia tabel W programie Access tabelę można utworzyć m.in. za pomocą kreatora tabel, w widoku projektu czy poprzez wprowadzanie danych do arkusza danych. W naszym przypadku ograniczymy się do przedstawienia zasad tworzenia tabeli w widoku projektu. Warto wiedzieć, że opanowanie pewnych elementarnych umiejętności, związanych z projektowaniem i tworzeniem tabel, jest także przydatne w sytuacjach, gdy np. tabela utworzona za pomocą kreatora wymaga pewnych korekt. Widok projektu tabeli Kolumna z opisami pól Dostęp do okna projektu tabeli najłatwiej uzyskasz z poziomu okna bazy danych (kategoria Tabele), klikając ikonę Utwórz tabelę w widoku projektu 0. Inny sposób polega na wybraniu z paska narzędzi okna bazy przycisku Nowy ijN»* oraz wskazaniu w oknie Nowa tabela opcji Widok projektu. W każdym przypadku na ekranie pojawi się okno projektu tabeli (rysunek 14.9).