Operatory stosowane w formułach programu Excel

Operator wskazuje, jaka operacja ma zostać wykonana na danych (np. sumowanie, mnożenie, porównanie itp.). W przypadku programu Excel występują cztery rodzaje operatorów: arytmetyczne; porównania, tekstowe; odwołania. Operatory arytmetyczne umożliwiają wykonywanie podstawowych działań matematycznych, np. dodawanie, odejmowanie itp. W programie Excel mamy do czynienia z sześcioma operatorami tego typu (tabela 13.3.). Następna grupa to operatory porównania, które są niezbędne w przypadku, gdy porównujemy ze sobą wartości. Mówimy wtedy o sprawdzaniu wystąpienia określonego stanu, np. komórka Al=2. Aby sprawdzić, czy np. w komórce Al występuje liczba 2, musimy postawić warunek. Formuła, w której taki operator został użyty, zwraca wartość logiczną Prawda, gdy warunek jest spełniony, i wartość logiczną Fałsz, gdy go nie spełnia. Odpowiednikiem wartości logicznej Prawda jest liczba 1, natomiast wartości logicznej Fałsz liczba 0. Także i w tym przypadku dostępnych jest sześć operatorów. W programie Excel jest tylko jeden operator tekstowy. Jest nim znak & nazywany ampersandem. Za pomocą tego operatora możliwe jest łączenie (kon- katencja) tekstów lub liczb, np. formuła w postaci: =” Jan”&”Kowalski” zwraca wartość JanKowalski. Należy wspomnieć w tym miejscu, że użycie tego operatora na liczbach powoduje ich łączenie – nie dodawanie. Formuła w postaci: = 10 0 & 5 zwróci wartość 1005.