Funkcje i formuły w programie Excel

Duża funkcjonalność arkuszy kalkulacyjnych tkwi w możliwości przetwarzania danych za pomocą dostępnych funkcji oraz tworzonych na ich podstawie dowolnych formułach. W tym podrozdziale przedstawione zostaną wybrane zagadnienia, które dotyczą tworzenia formuł i wykorzystywania funkcji w programie Excel. rawdź, czy wiesz i potrafisz: DefinicjaFormuła – działanie lub zestaw działań służących do wykonania określonej operacji w arkuszu kalkulacyjnym. Mogą to być zarówno proste działania matematyczne, jak i skomplikowane obliczenia inżynierskie. W programie Excel formuła zawsze jest poprzedzona znakiem równości [=]. Po znaku równości występuje tzw. składnia formuły, opisująca jej wykonywanie. Przykład formuły: =A1+B10 (100C14). Definicja Funkcja – narzędzie obliczeniowe zawierające algorytm rozwiązujący konkretne zadanie przeprowadzone na argumentach. Program Excel ma cały szereg wbudowanych funkcji w kilku kategoriach tematycznych. Wbudowane funkcje arkusza umożliwiają wykonywanie prostych działań arytmetycznych, a także skomplikowanych obliczeń z dowolnej dziedziny nauki i finansów. Przykład funkcji: =SUMA (Al: Al 00). Mogą operować na argumentach określonych przez składnię funkcji, jak PIERWIASTEK (100), która zwraca wartość pierwiastka kwadratowego z podanej w nawiasach liczby. Definicja Argumenty – dane, na których wykonywane są obliczenia w arkuszu. Argumentem funkcji mogą być zarówno stałe, adresy komórek, jak i inne funkcje, np. =PIERWIASTEK (SUMA (Al: Al 00)+100).W każdym przypadku argumenty umieszczamy w nawiasach. We wszystkich formułach liczba nawiasów otwierających musi być równa liczbie nawiasów zamykających.