Protokoły

Gdy ktoś udaje się na spotkanie w interesach lub na przyjęcie, czyni odpowiednie przygotowania, by dać się poznać nieznajomym z jak najlepszej strony. Po przyjściu podchodzi do nieznajomego, wyciąga rękę i wygłasza grzecznościową formułkę. Zespół czynności wykonywanych w takiej sytuacji nazywamy protokołem. Podobnie jest z komputerem, który komunikując się z innym komputerem musi zachować się w ściśle określony sposób. Dane wysyłane powinny mieć format zrozumiały dla odbiorcy, podział danych na pakiety musi być zgodny z metodami ich łączenia stosowanymi przez komputer odbiorczy i tak dalej. Protokoły sieciowe są więc programowym równoważnikiem powitania i uściśnięcia dłoni. W przypadku gier sieciowych stosuje się dwa typy protokołu: są to TCP/IP oraz IPX. Zajmiemy się teraz tymi protokołami, po czym przejdziemy do omówienia ustawień w systemie Windows 98.