Przykład zastosowania prostych formuł i funkcji

Arkusz możesz z powodzeniem wykorzystywać do rozwiązywania wielu problemów matematycznych występujących w życiu codziennym. Wyobraź sobie, że chcesz kupić nowy rower górski z dodatkowym wyposażeniem lub zmodernizować komputer. Szybką kalkulację kosztów związanych z takim zakupem przeprowadzisz właśnie za pomocą arkusza. KOSZTORYS ELEMENTÓW KOMPUTERA Jak zrobić taką kalkulację? Aby obliczyć wysokość wydatków, w rachunkach uwzględnisz liczbę towarów i ich cenę jednostkową brutto. Na tej podstawie ustalisz koszt zakupu każdego towaru oraz całości zakupów. Tabela arkusza, w której przeprowadzone zostaną obliczenia dotyczące kupna podzespołów komputera, może wyglądać tak, jak tabela z rysunku 13.12. Tabela ta zawiera wyniki obliczeń (A) i niezbędne dane oraz formuły do obliczeń (B). Jak widać, została tu wykorzystana formuła iloczynu liczby sztuk ceny brutto oraz dwie formuły z funkcjami. Pierwszą z nich już znasz – to funkcja SUMA (), druga podaje liczbę komórek z podanego zakresu, które nie są puste (w naszym przypadku zakresem tym jest kolumna oznaczenie) -ILE. NIEPUSTYCH ().W ten sposób możesz śledzić, jaka jest ogólna kwota zakupów oraz ile części komputerowych chcesz kupić (na podobnej zasadzie zliczany jest koszt towarów w koszyku sklepu internetowego). Często podczas konstruowania takich tabel występuje potrzeba dodania lub usunięcia wiersza/kolumny. W tym celu wystarczy kliknąć na pole z oznaczeniem danego wiersza lub kolumny i z menu podręcznego wybrać właściwą opcję, np. Wstaw.