Rejestruj makro

W opisany wyżej sposób możemy tworzyć znacznie bardziej zaawansowane makropolecenia, jak np. zamykanie skoroszytu, wstawianie wykresów, kopiowanie danych i inne. W czasie nagrywania makropolecenia program Excel przekłada wykonywane czynności na instrukcje w języku Microsoft Visual Basic for Application. W ten sposób tworzony jest kod makropolecenia. Utwórz makropolecenie, które zamienia czcionkę w zaznaczonym zakresie komórek na Tahomę. Przypisz do tworzonego makropolecenia skrót klawiszowy <Ctr/+t>. Wywoływanie makra z menu programu lub za pomocą skrótu klawiszowego jest czasochłonne i nie dla wszystkich wygodne. Tę czynność można sobie ułatwić wstawiając przycisk, taki jak w każdym programie komputerowym, za pomocą którego uruchomisz zarejestrowane makro. W tym celu wybierz menu Widok\Paski narzędzi i zaznacz Formularze. Wśród dostępnych elementów kliknij na Przycisk, po czym wyznacz zarys przycisku. Po tej czynności pojawi się okno Przypisz makro, z którego wybierzesz zarejestrowane wcześniej polecenie. Następnie opisz przycisk klikając na nim prawym, a następnie lewym przyciskiem myszki (nadaj mu np. nazwę „Usuń dane”). Wstawianie przycisku i przypisywanie mu makra ilustruje rysunek 13.36.