Makropolecenia w programie Excel

Z poziomu formularza istnieje także możliwość wyszukiwania określonych rekordów w bazie. Do tego celu służy przycisk Kryteria. Po kliknięciu na nim, możemy wpisać do formularza kryteriów poszukiwania rekordów. W celu rozpoczęcia szukania należy kliknąć przycisk Znajdź następny lub przycisk Znajdź poprzedni. Aby pracować z formularzem bez poszukiwania rekordów odpowiadających ustalonym kryteriom, należy kliknąć przycisk Formularz. Opracowując złożone arkusze, spotykamy się z sytuacją, że pewne czynności powtarzamy znacznie częściej niż inne. Wtedy bardzo przydatne stają się tworzone przez użytkowników własne polecenia. Dzięki nim istnieje możliwość zautomatyzowania tych czynności. Mówimy w takim przypadku o wykorzystywaniu makropoleceń. W celu zarejestrowania (utworzenia) makropolecenia należy uruchomić rejestrator makro i wykonać czynności, które mają zostać zapisane w makropoleceniu. W tym celu wybierz menu Narzędzie\Ma- kro\Zarejestruj nowe makro. Następnie wykonaj przemyślane wcześniej czynności, jak np. zaznaczenie zakresu komórek i usunięciem nich danych przyciskiem <Delete>. W polu Klawisze skrótu wpisz literę „d”(makro uruchomisz więc skrótem <Ctrl+d>). Po wykonaniu wszystkich czynności wyłącz rejestrator przyciskiem Zakończ Tg] lub z menu Narzędzie\Makro\Zatrzymaj rejestrowanie. Nagrane w ten sposób makropolecenie jest zapisywane w programie Excel. Aby je uruchomić, wystarczy teraz wywołać zdefiniowaną wcześniej kombinację klawiszy lub za pomocą menu Narzędzie\Makro\Ma- kra… wybrać je z wyświetlonej listy.