Również użyte koncentratory muszą być dostosowane do wyższych prędkości

Sieć zbudowana z użyciem przewodów lObase-T wymaga zastosowania koncentratorów. Koncentrator jest urządzeniem stanowiącym swego rodzaju centralę telefoniczną. Podłączamy do niego przewody od komputerów, a wewnętrzne układy elektroniczne zarządzają przesyłaniem danych między nimi. Ten rodzaj architektury nazywa się topologią gwiazdy, lecz terminu tego używa się rzadko. Ceny koncentratorów, podobnie do innych komponentów komputerowych ustawicznie maleją, dzięki czemu 10-megabitowy hub można kupić nawet za 120 złotych. Szybszy wariant lObase-T to fast Ethernet zapewniający przesył danych z prędkością do 100 megabitów na sekundę. Wymaga on jednak bardziej wydajnych przewodów typu skrętka, określanych mianem przewodów kategorii 5. Również użyte koncentratory muszą być dostosowane do wyższych prędkości. Na rynku dostępne są urządzenia zarówno dla wariantu standardowego jak i wysokiej prędkości, a niektóre mogą obsługiwać oba typy łączy równocześnie. Taki koncentrator, pozwalający tworzyć łącza o prędkościach 10 i 100 megabitów jest najlepszym rozwiązaniem jeśli planujemy organizację własnego „LAN party” – nigdy nie możemy być przecież pewni, jakiego rodzaju karty sieciowej użyją użytkownicy. Ośmioportowy koncentrator o podwójnej szybkości działania można nabyć za cenę poniżej 600 złotych.