Jak wejsc na karachan

DirectDraw obsługuje grafikę dwuwymiarową i niskopoziomowy dostęp do układów na karcie graficznej. Interfejs ten stanowi warstwę poniżej Direct3D i jest odpowiedzialny za ostateczne wyświetlanie obrazów na ekranie monitora. Direct3D zajmuje się grafiką trójwymiarową. Większość gier wykorzystuje najniższy poziom Direct3D, gdyż stanowi on czysto renderingowy mechanizm. Interfejs wyposażono także w funkcje transformacji i oświetlenia obiektów, lecz jak dotąd niewielu programistów z nich korzysta. Ponieważ DirectX 7 umożliwia sprzętową akcelerację operacji transformowania i oświetlenia sceny w niedługim czasie możemy spodziewać się coraz większej liczby gier w pełni wykorzystujących potokowe przetwarzanie grafiki przez Direct3D. DirectSound oraz DirectSound3D wykonują zadania związane z dźwiękiem. Direct- Sound umożliwia aplikacjom emulację niektórych ważniejszych funkcji, takich jak odtwarzanie MIDI i dźwięk 3D, lecz dużym kosztem wydajności procesora. Direct- Sound3D z kolei również służy do rozszerzania funkcjonalności gier ułatwiając im korzystanie z dobrodziejstw nowoczesnych chipów audio 3D, nawet jeśli ich funkcje nie są wspierane przez wywołania API DirectSound. API DirectMusic został napisany, by umożliwić muzykom tworzenie interaktywnej muzyki dla gier. Interfejs ten jest wykorzystywany jednak rzadko, lecz rzeczywiście spełnia stawiane mu zadania. Directlnput służy do obsługi urządzeń do gier, takich jak dżojstiki, gamepady i inne. Interfejs ten wciąż jest udoskonalany, a wraz z wykorzystaniem sterowników USB wybawia nas od problemów związanych z konfigurowaniem dżojstików. DirectPlay to interfejs wysokopoziomowy do pracy w sieci, dzięki któremu twórcy gier z łatwością mogą tworzyć wirtualne sceny, na których spotykają się gracze. Klucz do zrozumienia sposobu w jaki DirectX współpracuje z graczem nie leży w okienkach interfejsów API. Znajdziemy go niżej, w polach HEL i HAL.