Urządzenia multimedialne

Omawiane wyżej zagadnienia dotyczą oprogramowania. Jednak aplikacje komputerowe wykorzystują, jak wiesz, filmy, zdjęcia czy dźwięki. Nieodzownym więc elementem multimediów jest sprzęt do zapisu materiału filmowego, zrobienia fotografii czy rejestracji dźwięku. Istnieje wiele urządzeń przystosowanych do współpracy z komputerem, jak kamery, cyfrowe aparaty fotograficzne, mikrofony, a także specjalne karty rozszerzeń, które tę współpracę umożliwiają. Karty wideo Do specjalistycznych kart zaliczamy urządzenia służące do przechwytywania i przesyłania materiału wideo. Nie można ich mylić z kartami TV, które przede wszystkim zawierają tuner telewizyjny, a tylko niektóre z nich także wejście/wyjście wideo. Specjalistyczne urządzenia do zapisu wideo dzielą się na analogowe i cyfrowe. Istnieje tutaj pewna zależność: droga kamera – tania karta i odwrotnie. Jeśli dysponujemy drogą kamerą cyfrową – nabywamy tańszą kartę FireWire, mając tańszą kamerę analogową – musimy zaopatrzyć się w droższą kartę tego typu co kamera. Do takich kart można podłączyć wiele urządzeń: kamery i magnetowidy różnych typów (cyfrowe i analogowe), TV kablową, antenę lub magnetofon. Umożliwiają również przesłanie filmu do magnetowidu i nagranie go na taśmę.