Modemy wewnętrzne kontra zewnętrzne

Modemy wewnętrzne mają postać kart umieszczanych w gniazdach ISA lub PCI. Zwykło się uważać, że modemy zewnętrzne są szybsze niż wewnętrzne. Większość modemów zewnętrznych podłącza się do szybszego portu szeregowego komputera. Sposób działania portów szeregowych daje im możliwość przesyłu danych z prędkością do 115 kbps. Czyż jednak maksymalna szybkość modemu nie wynosi 56 kbps? To prawda, ale najczęściej transfer danych przebiega z ich sprzętową kompresją, którą przeprowadza modem. Gdy modem dekompresuje nadchodzące dane ich potencjalny transfer może więc przekroczyć 115 kbps. WSKAZÓWKA Modemów USB powyższe ograniczenia nie dotyczą. Modemy wewnętrzne od dawna sprawiały kłopoty konfiguracyjne. Starsze konstrukcje wymagały przestawiania zworek w celu ustalenia numeru przerwania dla portu. Nawet modemy plug-and-play często powodują konflikty z portami szeregowymi, zwłaszcza gdy do jednego z nich jest podłączona mysz. Nowoczesne modemy nie powodują takich kłopotów – mogą one współużytkować przerwania IRQ.