Utracono połączenie z serwerem showup

DirectSound korzysta z buforów, w których tymczasowo przechowuje dane audio. Buforem podstawowym jest zawsze sprzęt dźwiękowy, podobnie do bufora ramki karty graficznej, którego zawartością jest aktualnie wyświetlany obraz. Bufory dzielą się na statyczne i strumieniowe. Bufor statyczny służy jako zwykły magazyn przechowujący całą próbkę dźwiękową, która może być użyta w dowolnym momencie. Bufor strumieniowy natomiast odróżnia ciągły przepływ danych. Bufory strumieniowe stosuje się więc do uzyskiwania dynamicznych efektów dźwiękowych, choć w ten sposób następuje spowolnienie pracy systemów słabszych lub wyposażonych w kartę dźwiękową bez akceleracji audio.
Niektóre gry zezwalają użytkownikowi na dokonanie wyboru rodzaju bufora, lecz w większości przypadków decyzja ta należy wyłącznie do programisty. Im więcej zaś kanałów audio karta dźwiękowa jest w stanie obsłużyć, tym mniejsze następuje obciążenie procesora w chwili zintensyfikowania efektów dźwiękowych.