Uruchamianie w programie PowerPoint

Prezentację możesz uruchomić z menu Pokaz slajdów lub za pomocą klawisza <F5>. Przez cały czas jej tworzenia należy ją uruchamiać, aby sprawdzać, czy uzyskano zamierzone efekty oraz czy działa poprawnie. Po zakończeniu wszystkich prac trzeba przetestować działanie prezentacji. Czynność taka powinna być przeprowadzona dokładnie, tzn. nie można pominąć żadnego ekranu ani żadnego przycisku czy funkcji, które zostały zamieszczone w prezentacji. Testy przeprowadzamy w kilku etapach: Najpierw uruchamiamy prezentację na komputerze, na którym została wykonana. Trzeba sprawdzić wszystkie ustawienia akcji, uruchomić dźwięki filmy oraz skontrolować, czy efekty animacji działają zgodnie z zamierzeniami. Sprawdzamy działanie pokazu na innym komputerze. Jeśli zastosowano dźwięk, dobrze znaleźć komputer bez karty dźwiękowej, aby się przekonać, czy jej brak nie spowoduje wadliwego działania prezentacji na takim sprzęcie. Należy uruchomić prezentację na słabszych komputerach, aby określić minimalne wymagania sprzętowe. Warto wypróbować jej działanie na różnych konfiguracjach sprzętowych. Sprawdzamy działanie prezentacji na różnych wersjach systemu. Największych kłopotów możesz się spodziewać przy uruchamianiu dźwięku i wideo. Wynika to z zastosowania w tych składnikach kodeków, o których mowa była w rozdziale poprzednim. Wspomniane wyżej postępowanie nie jest konieczne, jeśli prezentacja ma być uruchamiana tylko na jednym komputerze. Jeśli jednak masz zamiar udostępnić ją innym, lepiej przeprowadzić czynności testowe.