Więzy integralności w bazie danych

W dobrze zaprojektowanej bazie istnieją reguły zapewniające poprawność związków między rekordami powiązanych tabel. Np. w omawianej bazie Płytoteka mogą to być reguły uniemożliwiające usunięcie rekordu z tabeli Wykonawcy, jeśli jest on powiązany z rekordem lub rekordami w tabeli Płyty. Reguły takie noszą nazwę więzów integralności danych. W Accessie wymuszanie więzów w projektowanych relacjach jest możliwe z poziomu okna Edytowanie relacji, a dokładniej poprzez zaznaczenie pola wyboru Wymuszaj więzy integralności w tym oknie (rysunek 14.11., okno z prawej strony). Jeśli w danej relacji istnieją więzy integralności, wówczas w oknie relacji jej symbol zostaje wzbogacony o znak „1” i „oo” (rysunek 14.13.). Warto wiedzieć Jeśli chcesz poddać edycji w oknie Edytowanie relacji już istniejącą w bazie relację, dwa razy kliknij na symbolizującej ją linii w oknie relacji.  Oprócz więzów integralności, w oknie Edytowanie relacji można również określić, czy pola powiązanych tabel mają być aktualizowane kaskadowo (pole wyboru Kaskadowo aktualizuj powiązane pola) oraz czy pola pokrewne mają być usuwane kaskadowo (pole wyboru Kaskadowo usuń rekordy pokrewne). Zaznaczenie pierwszej opcji sprawia, że program Access sam aktualizuje zawartość klucza obcego w tabeli połączonej, jeśli zmianie uległ klucz podstawowy w tabeli po drugiej stronie relacji. Z kolei zaznaczenie opcji Kaskadowo usuń rekordy pokrewne powoduje, że gdy usuwany jest rekord w tabeli podstawowej, to automatycznie zostają usunięte związane z nim rekordy w tabeli połączonej. Tę drugą opcję warto np. zastosować w naszej bazie w relacji pomiędzy rekordami tabeli Płyty a rekordami tabeli Utwory. Wyobraź sobie sytuację, gdy usuwasz z bazy którąś z płyt. Dzięki wymuszeniu więzów integralności z kaskadowym usuwaniem rekordów pokrewnych z bazy usunięte także zostaną utwory związane z tą płytą.