Co to jest technika OLE?

Złożone dokumenty mogą być tworzone z wykorzystaniem techniki OLE (iObject Linking and Embedding – łączenie i osadzanie obiektów). Technika pozwala na przeniesienie obiektów tworzonych w jednej aplikacji do innej. Obiektem takim może być tekst, rysunek lub cały dokument opracowany za pomocą danego programu, np. rysunek utworzony w programie Paint, który zostaje wstawiony do dokumentu edytora WordPad. Aplikację, której dokument lub jego fragment będzie obiektem techniki OLE, nazywa się aplikacją źródłową (bazową) lub serwerem OLE. Z kolei aplikację, w której osadza się ten obiekt, nazywa się aplikacją docelową lub klientem OLE. Gdy we wspomnianym wcześniej przykładzie w dokumencie edytora WordPad osadzisz lub połączysz z nim rysunek Painta, to program Paint jest serwerem OLE, a WordPad jego klientem. W systemach wykorzystujących technikę OLE (Windows, Mac OS) każdy program obsługujący tę technikę po zainstalowaniu udostępnia swoje zasoby innym aplikacjom pracującym w systemie. W ten sposób użytkownik z poziomu jednej aplikacji uzyskuje dostęp do zasobów innej, a tworzone przy wykorzystaniu techniki OLE dokumenty stają się bardziej funkcjonalne. Technika OLE jest również wykorzystywana przez pakiety biurowe Star- Office czy OpenOffice.org. pod systemem Linux. W aplikacjach Windows dostęp do obiektów OLE jest możliwy z poziomu okienka Obiekt.