Dlaczego dane zwykle gromadzi się nie w jednej, ale w wielu tabelach?

Najprostsza baza danych może składać się tylko z jednej tabeli. Jednak takie rozwiązanie sprawdza się w przypadku prostych baz danych. Gdy mamy do czynienia z danymi bardziej złożonymi, wówczas w bazie z jedną tabelą mogą wystąpić niepożądane zjawiska, utrudniające czy wręcz uniemożliwiające poprawne funkcjonowanie bazy. Zwróć np. uwagę na to, co stanie się w tabeli bazy danych Płytoteka z rysunku 14.2., jeśli w kolekcji pojawi się więcej płyt tego samego artysty. Otóż jego nazwa (imię i nazwisko) będzie wielokrotnie występować w kolumnie Wykonawca. Takie powtarzanie się danych w tabeli jest zjawiskiem niepożądanym. Może się także zdarzyć, że podając nazwę wykonawcy, popełnisz błąd, a następnie nieświadomie powielisz go tyle razy, ile razy nazwa ta występuje w tabeli. Kiedy się zorientujesz, że zaszła pomyłka, aby nanieść poprawkę, będziesz zmieniać każdy rekord dotyczący tego wykonawcy! W tabeli z rysunku 14.2. występuje jeszcze jeden problem. Co zrobisz, jeśli oprócz informacji o samej płycie, zechcesz jeszcze zapisać tytuły utworów lub czas ich trwania? Nie będzie to zbyt proste.