Baza danych i system zarządzania bazą danych

Jak już zapewne wiesz, baza danych to uporządkowany zbiór danych z pewnej dziedziny, w którym dane są tak zorganizowane, aby można było w łatwy sposób uzyskiwać do nich dostęp oraz na ich podstawie otrzymywać potrzebne informacje. Bazą może być np. zbiór danych o klientach i kasetach czy płytach w wypożyczalni wideo, kartoteka pacjentów w przychodni lekarskiej lub odpowiednio zorganizowany zbiór danych o twojej kolekcji płyt muzycznych. Na podstawie danych w bazie można uzyskiwać informacje określonego typu. W przypadku wypożyczalni wideo będą to np. informacje o wypożyczeniach filmów przez jej klientów, z kolei kartoteka pacjentów dostarczać będzie wiedzy o przebytych przez nich chorobach, a dane dotyczące kolekcji płyt pozwolą uzyskać informacje o artystach, ich płytach czy wykonywanych przez nich utworach. Aby możliwe było jednak otrzymanie poprawnych informacji z bazy, dane muszą zostać odpowiednio przetworzone. Przetwarzanie danych polega m.in. na ich wprowadzaniu do bazy, edytowaniu, przeszukiwaniu czy prezentowaniu, np. za pomocą raportów. Poprawne przetwarzanie danych w bazie umożliwia system nazywany systemem zarządzania bazą danych. Od początku rozwoju elektroniki i komputerów za ich pomocą starano się gromadzić i przetwarzać dane. Komputerowe bazy danych są obecne wszędzie tam, gdzie ceni się łatwy dostęp do informacji oraz czas. Dzięki nim usprawnione zostało działanie firm i instytucji. Bez komputerowych baz danych człowiek nadal byłby skazany na gromadzenie dokumentów w postaci papierowej, a ich przeglądanie w celu odszukania informacji zajmowałoby wiele czasu. Z komputerowych baz danych korzystasz m.in. szukając książek w katalogach nowoczesnych bibliotek, gdy sprawdzasz elektroniczny rozkład jazdy pociągów lub przeszukujesz zasoby sieci za pomocą wyszukiwarek internetowych.