Wprowadzenie do relacyjnych baz danych

Spośród rozwiązań baz danych stosowanych w praktyce, do najpopularniejszych należą relacyjne bazy danych. Za ich twórcę uważany jest amerykański matematyk dr E. F. Codd. Zagadnienia omówione w dalszej części tego rozdziału dotyczą właśnie baz relacyjnych.
Gdzie w bazie gromadzi się dane? W każdej bazie danych dane są zapisywane w tabelach. Tabele to podstawowe obiekty bazy. Przechowują one dane wykorzystywane przez inne obiekty bazy, np. zapytania (kwerendy), formularze czy raporty, o których więcej dowiesz się już niebawem. Zapisywanie danych w tabelach nie odbywa się przypadkowo, lecz według pewnych reguł. Jeśli chcesz np. gromadzić w bazie dane na temat swojej kolekcji płyt muzycznych (a taką bazę utworzymy w tym rozdziale), możesz rejestrować tytuł płyty, imię i nazwisko (lub nazwę) wykonawcy, nazwę wytwórni i datę wydania krążka Te same dane będziesz gromadzić o każdej kolejnej płycie w twojej kolekcji. Zbiór danych w bazie, opisujących pojedynczy obiekt (np. płytę), jest nazywany rekordem danych. Pojedynczy zapis w rekordzie (np. tytuł płyty) jest nazywany polem rekordu. Można więc powiedzieć, że dane o każdej płycie w bazie zostaną zapisane w jednym rekordzie.