Obsługa tabel

Aby pracować z tabelą, należy wyświetlić ją w widoku arkusza danych. W tym celu wystarczy wskazać nazwę tabeli w oknie bazy danych i kliknąć przycisk Otwórz ««*»*. Każdy wiersz wyświetlanej tabeli jest jednym rekordem (gdy tabela nie zawiera danych, wyświetlany jest tylko jeden pusty wiersz). Wiersze tabeli są podzielone na pola, których nazwy (tytuły), określone przy projektowaniu tabeli, są wyświetlane w nagłówku kolumny. Nawigacja rekordów Najprostszym sposobem poruszania się po rekordach tabeli jest wykorzystanie przycisków nawigacyjnych znajdujących się u dołu jej okna (rysunek 14.14.). Możemy także poruszać się po tabeli, korzystając z klawiatury. Dodawanie rekordów do tabeli Jednym ze sposobów dodania do tabeli nowego rekordu jest wykorzystanie przycisku Nowy rekord ►* na pasku narzędzi. Aby dodać nowy rekord, należy po prostu kliknąć wspomniany przycisk. Przycisk jest także dostępny na pasku przycisków nawigacyjnych z rysunku 14.14. Nowy rekord dodawany jest zawsze na końcu tabeli.