Filtrowanie tabeli

Dane w tabeli mogą być filtrowane. Operacja ta jest bardzo przydatna w sytuacji, gdy chcemy spośród wszystkich rekordów w tabeli wyświetlić tylko te, które zawierają interesujące nas informacje. W celu założenia filtru na tabeli danych zaznaczamy odpowiedni zakres komórek. W przypadku tabeli z rysunku 13.32. może to być zakres komórek Al:Fl. Następnie wybieramy opcję menu Dane\Filtr, po czym zaznaczamy opcję Autofiltr. Z chwilą uruchomienia opcji filtrowania tabeli przy każdej nazwie pola pojawi się lista. Możemy z niej wybrać odpowiednią opcję filtrowania naszej tabeli klikając strzałkę z jej prawej strony. W tabeli z ćwiczenia 13.16., wybierając na liście w nagłówku Miejscowość daną nazwę miejscowości, wyświetlimy tylko te rekordy, w których pole Miejscowość ma podaną nazwę. Wyłączenie filtrowania polega na usunięciu zaznaczenia opcji Autofiltr. Tworzenie formularza bazy danych Na podstawie zrobionej wcześniej tabeli możemy utworzyć formularz, który związany jest z tą tabelą. Ponieważ formularz musi mieć połączenie z odpowiednimi komórkami tabeli (polami rekordów), tworząc go, należy wskazać pola tabeli, na podstawie których ma zostać utworzony. Na przykład, chcąc utworzyć formularz powiązany z tabelą z ćwiczenia 13.16., musimy zaznaczyć zakres komórek A1:F4. Następnie wybieramy opcję menu Dane \Formularz. Utworzony dla wspomnianej tabeli formularz został przedstawiony na rysunku 13.34. Jak widać, w polach formularza wyświetlane są tylko dane aktualnie wybranego rekordu tabeli. Za pomocą widocznego na formularzu przycisku Nowy możliwe jest dodanie do tabeli bazowej kolejnego rekordu.