Arkusz kalkulacyjny jako baza danych

Na rynku istnieje wiele specjalistycznych programów do tworzenia i obsługi baz danych. W większości przypadków są to duże aplikacje, przeznaczone do tworzenia profesjonalnych baz danych. Tymczasem program Excel także oferuje spore możliwości w tym zakresie.
Tworzenie źródła danych Utworzoną w odpowiedni sposób tabelę w arkuszu kalkulacyjnym możemy wykorzystać jako źródło danych dla bazy. W przypadku baz danych wiersze tabeli nazywane są rekordami. Jeden rekord tabeli przechowuje informacje o jednej pozycji w bazie danych. Z kolei kolumny tworzą tzw. pola rekordu. Więcej informacji na ten temat zaprezentowanych zostanie w rozdziale 14 – Baza danych. Tabelę możemy obsługiwać z poziomu samego arkusza lub za pomocą typowego dla baz danych formularza. W każdym przypadku możemy dodawać i usuwać z bazy poszczególne rekordy, możemy sortować jej zawartość, a także wyszukiwać informacje według określonych kryteriów. Sortowanie danych w tabeli Rekordy w tabeli mogą zostać posortowane względem dowolnego pola. Chcąc posortować dane w tabeli z rysunku 13.32., zaznaczamy zakres Al: F4 i wybieramy opcję Dane\Sortuj. W wyświetlonym oknie dialogowym Sortuj (rysunek 13.33.) ustalamy, według których pól rekordu ma się odbyć sortowanie bazy. Następnie wybieramy opcję Rosnąco lub Malejąco.