Instalacja IPX

Protokół IPX został opracowany przez firmę Novell Corporation z przeznaczeniem dla własnego sieciowego systemu operacyjnego NetWare. Jest to prosty protokół znakomicie nadający się do użycia w lokalnych sieciach budowanych przez graczy. W tym punkcie zakładamy, że każdy ma zainstalowany i działający w domowej sieci protokół TCP/IP, dzięki któremu może przemieszczać pliki między dwoma komputerami. Teraz należy otworzyć panel kontrolny Sieć, kliknąć przycisk Dodaj, po czym wybrać Protokół. Czynności te spowodują wyświetlenie okna dialogowego Zaznacz: Protokół sieciowy (patrz rysunek 22.4). W polu nazw producentów wybierzmy Microsoft, a w polu po prawej stronie odszukajmy pozycję Protokół zgodny z IPX/SPX, zaznaczmy ją i kliknijmy OK. System może nas ponownie poprosić o włożenie płytki instalacyjnej do napędu CD-ROM. Po zainstalowaniu kilku plików, w panelu kontrolnym sieci powinna zostać wyświetlona nazwa protokołu, powiązana z kartą NIC oraz Dial-up. Powiązanie z drugą kartą można bez przeszkód usunąć jako nieprzydatne dla naszych celów. Jeśli powiążemy udostępnianie plików z kilkoma protokołami, może dojść do znacznego obniżenia wydajności sieci, także w grach. Zaleca się zatem usunięcie wszystkich powiązań z IPX i pozostawienie tylko tych dla TCP/IP jako protokołu udostępniania plików oraz logowania. Kiedy to zrobimy wyświetlone zostanie okno komunikatu o błędzie z pytaniem o przypisanie powiązań. Odpowiedzmy Nie. Nie musimy już konfigurować grupy roboczej, gdyż zrobiliśmy to instalując protokół TCP/IP. Teraz mamy zainstalowane dwa główne protokoły sieciowe stosowane przez gry komputerowe. Jesteśmy zatem gotowi do stoczenia pojedynku z żywym przeciwnikiem: sąsiadem zza ściany…