WORKGROUP

Tym sposobem przydzieliliśmy adresy IP. Następnym krokiem będzie instalacja funkcji udostępniania plików. W tym celu klikamy przycisk Udostępnianie plików i drukarek, a następnie pole wyboru Chcę mieć możliwość udostępniania innym moich plików (wedle życzenia możemy zaznaczyć również pole dotyczące drukarek). Funkcja udostępniania plików umożliwia nam przesyłanie plików między komputerami. Po włączeniu tej funkcji i nawiązaniu łączności z Internetem możemy pozbyć się dyskietek, gdyż nie będą nam już potrzebne. Chociaż nie ma to najmniejszego wpływu na działanie gier, znacznie ułatwia życie, gdy zachodzi potrzeba przeniesienia 15-megabajtowej łaty, który właśnie ściągnęliśmy z Internetu, na drugi komputer w naszej sieci. Zauważmy, że udostępnianie plików można ochronić hasłem, co jest przydatne, gdy korzystamy z modemu kablowego, połączenia DSL lub innego rodzaju stałego łącza z Internetem. Istnieje bowiem możliwość ingerencji niepożądanych osób w zawartość naszego komputera. Ostatnią czynnością będzie ustawienie identyfikacji systemu. Nazwę systemowi mogliśmy nadać już podczas instalacji Windows, teraz jednak powinniśmy otworzyć kartę Identyfikacja, a następnie nazwać swój komputer. Nazwę grupy roboczej WORKGROUP możemy zostawić w spokoju, która jest nazwą domyślną nadaną przez system operacyjny.