Kolejny ekran daje do wyboru dwie możliwości

Jeżeli system jest instalowany po raz pierwszy, a ponadto twardy dysk nie został jeszcze sformatowany, należy wybrać opcję (1). Naszym oczom ukaże się ekran powitalny programu instalacyjnego. Naciskamy klawisz Enter. Jeśli dysk twardy nie był formatowany należy wybrać opcję konfigurowania niealokowanej przestrzeni dyskowej. Kolejny ekran daje do wyboru dwie możliwości: instalacja z obsługą dużych dysków lub bez niej. Biorąc pod uwagę rozmiary produkowanych dziś dysków trzeba być masochistą, by odpowiedzieć Nie. W takim przypadku, w zależności od pojemności dysku, mógłby on zostać podzielony nawet na 14 partycji, oznaczonych oddzielnymi symbolami literowymi. Wybierzmy zatem opcję włączenia obsługi dużych dysków. W tym punkcie instalacji program poprosi o umieszczenie dyskietki w stacji A, po czym komputer zostanie zresetowany. Nie musimy jednak wykonywać tego polecenia – wystarczy ponownie uruchomić ładowanie systemu z dysku CD, a program instalacyjny automatycznie przystąpi do formatowania dysku.