Tekst w dokumencie HTML

Jak przeglądarka interpretuje tekst? Tekst na stronie WWW nie wymaga żadnego specjalnego znacznika – umieszczony pomiędzy znacznikiem <body> i </body> zostanie po prostu wyświetlony w oknie przeglądarki. Należy jednak mieć świadomość, że przeglądarka wyświetla tekst w inny sposób, niż ma to miejsce np. w edytorze Word. Przeglądarka nie potrafi odczytać znaku końca linii wstawionego za pomocą klawisza <Shift+Enter> czy znaku końca akapitu wstawionego za pomocą klawisza <Enter>, i wyświetla tekst jako jeden ciąg znaków. Przeglądarka także inaczej interpretuje spacje wstawiane pomiędzy znakami czy wyrazami w tekście. Poprawnie odczytywane są tylko pojedyncze spacje pomiędzy znakami (wyrazami). Otwórz plik index.html z ćwiczenia 18.2. w trybie edycji kodu. Utwórz w nim sekcję <body> i wpisz w niej poniższy tekst, pamiętając, aby na końcu każdego wiersza tekstu użyć klawisza <Enter>. Zapisz wprowadzone zmiany w dokumencie i sprawdź, jak zawartość pliku została zinterpretowana przez przeglądarkę. Zachowaj dokument.