Kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Del

Jeśli dotąd używaliśmy Windows 98, opisane użycie kombinacji klawiszy Ctrl+Alt+Del może się wydać dziwne. W poprzednich wersjach systemu powodowało ono bowiem jego zamknięcie. W Windows 2000 operacja ta służy do uruchamiania Menedżera zadań. Zauważmy, że okno na rysunku 14.3 wyposażone jest w dwie dodatkowe karty: Aplikacje (Applications) oraz Procesy (Processes). Windows 2000 oddziela procesy globalne od aplikacji działających lokalnie – każda z nich otrzymuje przydział odrębnego obszaru pamięci i nie może naruszać obszarów innych aplikacji ani systemu. Lepsza ochrona pamięci sprawia, że system Windows 2000 jest znacznie stabilniejszy niż dotąd, gdyż umożliwia zamknięcie aplikacji, która próbuje wejść na obszar wyznaczony dla innego programu. Stabilność ma jednak swoją cenę: nadzorowanie ochrony pamięci powoduje pewne obniżenie ogólnej wydajności systemu.