Kwerenda wybierająca informacje z jednej tabeli

W kwerendach tego typu źródłem rekordów jest tylko jedna tabela. Na podstawie jej danych kwerenda wybiera informację według określonego kryterium. Np. wyobraźmy sobie kwerendę o nazwie Informacje o utworze, której zadaniem byłoby wyświetlanie informacji o utworze, którego tytuł stanowi kryterium działania kwerendy. W takim wypadku wartość kryterium należy przypisać dla kolumny siatki projektu z polem TytulUtworu. Jeśli będzie to przykładowo tytuł Speak To Me, to zgodnie z zasadami tworzenia kryteriów, wpiszemy: ’’Speak To Me”. W wyniku zadziałania tej kwerendy zwrócony zostanie rekord spełniający podane kryterium, czyli w przypadku bazy Płytoteka będzie to informacja o numerze utworu na płycie, jej identyfikatorze oraz czasie trwania utworu (zob. rysunek 14.18.). Kwerenda wybierająca informacje z wielu tabel Przyznasz, że wynik działania naszej kwerendy Informacje o utworze prezentowałby się o wiele lepiej, gdyby zamiast mało czytelnego identyfikatora płyty, w wyniku pojawił się po prostu jej tytuł, a także informacje o wykonawcy utworu. Te dane jednak, jak pamiętasz, są zapisane w innych tabelach. Dlatego, aby kwerenda mogła spełnić nasze oczekiwania, musi pobierać dane nie z jednej, lecz z trzech tabel. Nazwijmy taką „ulepszoną” kwerendę jako Pełne informacje o utworze. Tym razem kwerenda będzie pobierała dane z trzech tabel: nazwę wykonawcy z tabeli Wykonawcy, tytuł płyty z tabeli Płyty, a resztę danych z tabeli Utwory. Dzięki utworzonym wcześniej relacjom pomiędzy tymi tabelami kwerenda „wie”, z jaką płytą i z jakim wykonawcą powiązać utwór.