Kwerenda z parametrem

Zarówno kwerenda Informacje o utworze, jak i kwerenda Pełne informacje o utworze działają według ustalonego na etapie ich tworzenia kryterium, którym jest tytuł szukanego utworu. W przytoczonych przypadkach był to tytuł Speak To Me. Jeśli jednak zechcesz, aby którakolwiek z tych kwerend wyszukiwała informacje o innym utworze, w widoku jej projektu powinieneś podać jego tytuł. I tak trzeba będzie postąpić zawsze, gdy będziemy szukać informacji o którymś z utworów w kolekcji. Łatwo się zorientować, że nie jest to zbyt wygodne rozwiązanie. Istnieje jednak sposób na to, aby nie trzeba było za każdym razem ingerować w projekt kwerendy. Otóż kwerendę można przekształcić w tzw. kwerendę parametryczną, w której wartość kryterium jest zmienna i odczytywana za pomocą parametru. Zamiast wprowadzać na „sztywno” do kwerendy konkretny tytuł, po jej uruchomieniu otrzymasz możliwość wprowadzenia dowolnego tytułu. Aby kwerenda była jednak kwerendą parametryczną, w wierszu Kryteria siatki projektu przy polu, względem którego odbywa się wyszukiwanie informacji, zamiast konkretnej wartości kryterium (w przypadku kwerendy Informacje o utworze i Pełne informacje o utworze konkretnego tytułu), znajduje się kryterium parametryczne. Kryterium takie tworzy się przy użyciu nawiasów kwadratowych, np. (zob. rysunek 14.21.).