Łączenie elementów arkusza kalkulacyjnego w edytorze tekstu

Wymiana danych pomiędzy arkuszem kalkulacyjnym a innymi programami odbywa się za pośrednictwem techniki OLE. Jednym z przykładów wykorzystania tego mechanizmu jest osadzanie w edytorze tekstu obiektów arkusza kalkulacyjnego. Wstawiony arkusz ma podobne cechy zewnętrzne jak obiekt graficzny. Gdy klikniemy na nim lewym przyciskiem myszki, zostanie on zaznaczony. Za pomocą wyświetlanych uchwytów możemy skalować tabelę arkusza w taki sam sposób jak obiekty rysunkowe w dokumentach programu Word.
Załóżmy, że chcesz utworzyć cennik części komputera w edytorze, gdzie zawsze będą dostępne aktualne ceny pochodzące z tabeli arkusza kalkulacyjnego. Możesz w tym celu utworzyć dokument edytora Word, np. Cennik części komputerowych.doc. Następnie uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. Wykonaj tam prostą tabelę, wprowadzając do niej nazwy części komputerowych wraz z cenami. Następnie zaznacz obszar całej tabeli, skopiuj tabelę do schowka i powróć do dokumentu edytora tekstu. W dokumencie ustaw kursor poniżej nagłówka Cennik części komputerowych i wybierz opcję menu Edycja\Wklej specjalnie. Zaznacz w nim opcję Wklej łącze. Z listy obiektów wybierz pozycję Arkusz Microsoft Excel ~ obiekt. Po zaznaczeniu tych opcji kliknij przycisk OK. W ten sposób powstał dokument, który zawsze będzie aktualny. Wyobraź sobie, że dane dotyczące cen elementów komputera będzie wprowadzać do arkusza twój kolega lub twoja koleżanka. Ty natomiast przygotujesz, np. raz na kwartał, ofertę dla klientów na papierze firmowym. Nie musisz się martwić, czy ceny są aktualne, o to zadbała już inna osoba wprowadzająca dane do arkusza kalkulacyjnego.