Jak skonstruowana jest strona WWW?

Wiesz już, jak tworzyć dokumenty tekstowe, przetwarzać dane za pomocą arkusza, zarządzać informacją w bazie danych oraz jak przygotować prezentację multimedialną. Teraz poznasz sposób tworzenia specyficznej grupy dokumentów – dokumentów HTML. Za pomocą znaczników języka HTML w dokumencie takim m.in. definiowany jest format, struktura i wygląd stron WWW, które np. przeglądasz w Internecie. Każda strona, którą spotykasz w sieci, zapisana jest jako oddzielny dokument HTML. Dokumenty HTML zapisywane są jako zwykłe pliki tekstowe z rozszerzeniem htm lub html, a przegląda się je za pomocą przeglądarki internetowej, która jak pamiętasz z rozdziału siódmego, ma wbudowany interpreter (program tłumaczący) znaczników HTML. Język HTML Język HTML (HyperText Markup Language) to język programowania (zwany również językiem opisu strony) zawierający zestaw specjalnych znaczników, za pomocą których można określić jednolity wygląd i układ każdego dokumentu HTML. Aby różne przeglądarki internetowe w podobny sposób interpretowały kod dokumentu HTML, język HTML podlega pewnym normom i standardom. Organizacją zajmującą się opracowywaniem norm i standardów związanych z językiem HTML jest World Wide Web Consortium, w skrócie nazywana po prostu W3C.