Standard LVD

Podobnie jak długie przewody sygnałowe, przewody SCSI muszą mieć, gdzieś terminator. Kable IDE również są terminowane, lecz dzieje się to automatycznie. Z uwagi na liczebność odmian SCSI – a także możliwość użycia urządzeń zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych – problem terminacji jest złożony. Większość nowoczesnych kart rozwiązuje te problemy automatycznie ustawiając pozycje terminatora. Standard LVD z kolei wymaga jedynie terminowania przewodu. W pozostałych przypadkach jednak musimy użyć terminatorów lub ustawiać zworki. Pamiętajmy przy tym, że terminator musi znajdować się na końcu łańcucha. Jeśli któreś urządzenie w środku łańcucha będzie miało założony terminator, karta traktuje je jako ostatnie urządzenie w łańcuchu, co oznacza że pozostałe zostaną zignorowane. Choć niewłaściwa terminacja jest najczęstszą przyczyną kłopotów podczas konfigurowania sprzętu SCSI, rozwiązując je warto zwrócić uwagę na kilka innych elementów: Sprawdźmy identyfikatory. Jeśli dwa urządzenia otrzymały taki sam identyfikator, tylko urządzenie bliższe w łańcuchu karcie będzie przez niego zauważone. Niektóre karty nie zezwalają na równoczesną obsługę wszystkich podłączonych urządzeń. Adaptec 2940 na przykład umożliwia wykorzystanie dwóch spośród trzech złącz, jakimi dysponuje. Możemy zatem użyć dwóch gniazd wewnętrznych — zewnętrznego już nie. Jeśli zaś podłączymy urządzenia do złącza zewnętrznego (na „śledziu”) nie będziemy mogli posłużyć się złączami wewnętrznymi. Nowsza konstrukcja, Ultra2 SCSI 2940u2w pozwala na jednoczesne użycie wszystkich czterech zamontowanych gniazd — trzech wewnętrznych i jednego zewnętrznego. W przypadku 2940u2w są to: wewnętrzne 50-szpilkowe złącze SCSI 2, 68-szpilkowe złącze Ultra Wide SCSI, 68-szpilkowe złącze Ultra2 LVD oraz złącze zewnętrzne, również Ultra2 LVD. Jeśli przewody podłączymy do kilku portów karty, może ona się czasem „pogubić”, a wówczas terminację w BIOS-ie SCSI trzeba ustawić ręcznie.