Definicja

Edytor stron WWW to program umożliwiający projektowanie i tworzenie stron WWW. Edytor zwykle pozwala edytować „czysty kod” w trybie tekstowym i wprowadzać do niego znaczniki języka HTML, a także budować strony w sposób wizualny, wspomagając pewne operacje przy tworzeniu stron (wstawianie tabel, grafiki itp.). Niektóre edytory pozwalają na bezpośrednią edycję kodu stron w trybie tekstowym, a także wspomagają tworzenie strony, oferując generowanie wielu jej elementów. W programach takich, zamiast wpisywać samemu znaczniki HTML, za pomocą odpowiednich poleceń wstawiasz grafikę, tabele, a program sam edytuje kod w postaci znaczników HTML. Przykładem tej grupy edytorów jest np. popularny Pajączek (rysunek 18.4.). Inne edytory umożliwiają „składanie” strony w trybie graficznym. Są one nazywane graficznymi edytorami stron WWW lub edytorami WYSIWYG (What You See Is What You Get – otrzymujesz to, co widzisz). Dokument jest tworzony w podobny sposób jak dokument z tekstem i grafiką np. w edytorze tekstu Word. Cały kod HTML dokumentu jest generowany przez edytor graficzny. Przykładem programów tego typu może być Macromedia Dreamwaver czy Microsoft FrontPage. Proste, graficzne edytory stron WWW to także nowo czesne edytory tekstowe, np. Word czy WordPerfect. W tym przypadku dokument jest tworzony jako zwykły dokument, jednak przy zapisywaniu zostaje skonwertowany do formatu HTML.