Ostrzeżenie

W przypadku niektórych systemów można spotkać się z komponentem „IRQ Holder for PCI Steering” dzielącym jeden z numerów przerwań z jedną z zainstalowanych kart rozszerzeń. Jeśli płyta główna, którą dysponujemy jest względnie nowa lub gdy uaktualnialiśmy BIOS, sytuację tę możemy bez obaw zignorować. „IRQ Steering” jest bowiem mechanizmem Windows 98 umożliwiającym współużytkowanie przerwań przez urządzenia zainstalowane w komputerze. Niemal każda z nowych kart graficznych AGP wymaga przydzielenia jej odrębnego numeru przerwania. Jeśli go nie dostanie, wówczas system Windows będzie mógł działać jedynie w trybie VGA. Możliwe są również sytuacje, w których zgłaszany będzie komunikat „Windows protection error” (Błąd ochrony Windows), a system będzie się zamykał. Niektóre BIOS-y umożliwiają użytkownikowi blokadę przydzielania IRQ portowi AGP. Należy się więc upewnić, że sytuacja taka nie ma miejsca, a AGP ma własny numer przerwania. Ponadto trzeba mieć pewność, że karta PCI zainstalowana w slocie najbliższym AGP jest „przyjazna” pod względem współużytkowania przerwań lub w ogóle nie wymaga własnego numeru IRQ. Jeżeli jest inaczej, konieczne może się stać przełożenie kart w gniazdach.