Popularne formaty plików wideo

Wymień podstawowe parametry zapisu filmu. Oblicz objętość 30-minutowego filmu w standardzie PAL zapisanego bez kompresji. Znajdź w systemie operacyjnym informacje o zainstalowanych koderach, wymień ich liczbę i nazwy. Popularne formaty plików wideo Filmy i animacje mogą być zapisywane do plików o wielu różnych formatach, które różnią się np. stopniem i metodą kompresji, rozdzielczością czy docelowym miejscem odtwarzania (komputer, DVD, telewizja). Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze z nich. AVI Formatem plików wideo zawierających również dźwięk jest AVI (Audio Video Interleaved). To popularny format opracowany dla systemu Windows. Filmy AVI mogą być tworzone za pomocą różnych koderów. Oznacza to, że np. do zapisu kreskówki autor filmu użył kodera Video 1, a do filmu z wakacji – kodera Cinepak. Pojemność pliku zależy w dużej mierze od zastosowanej metody kompresji (koderów). Odtwarzacz multimedialny obsługuje tyle ro dzajów filmów, ile koderów zostało zainstalowanych w systemie. W Windows, w zależności od wersji, pojawiają się standardowo następujące kodery wideo.