Programy do tworzenia prezentacji

Jak wiesz z poprzedniego rozdziału, prezentacja multimedialna odgrywa zazwyczaj rolę informacyjną lub reklamową. Za jej pomocą możesz przedstawić swoją szkołę, firmę, indywidualne zainteresowania lub produkty czy usługi ilustrowane zdjęciami i uzupełnione komentarzem. Do tworzenia prezentacji wykorzystuje się różne programy, gdyż zawiera ona liczne elementy, jak grafika, tekst, dźwięk czy film. Z tego rozdziału dowiesz się, jak utworzyć taką prezentację i zapoznasz się z przykładowym narzędziem do jej tworzenia, którym będzie program PowerPoint. Istnieje wiele programów, za pomocą których można stworzyć mniej lub bardziej rozbudowane prezentacje. Poznasz najpopularniejsze aplikacje z tej rodziny, by w przyszłości mieć możliwość wyboru jednej z nich, jeśli ta tematyka cię zainteresuje. Najprostszą prezentacją jest pokaz elektronicznych slajdów, w których zamieszczamy zdjęcia, teksty, wykresy i rysunki. Jej podstawowa odmiana to prezentacja liniowa, czyli taka, którą odtwarza się od początku do końca bez możliwości powrotu lub wyboru dowolnego ekranu (slajdu). Nie ma więc w niej elementów nawigacyjnych, jak np. przyciski. Jedyną rzeczą, na którą ma wpływ prelegent lub widz, jest wybór momentu pojawienia się następnego ekranu. Takie prezentacje zdają doskonale egzamin jako pomoc podczas wykładów, odczytów, prelekcji czy pokazu produktów i usług.