Nazwy pól

Pola tabeli tworzymy w kolumnie Nazwa pola. Każde pole rekordu jest określone unikatową nazwą. Umożliwia ona identyfikację pola przez system zarządzania bazą danych. Jej długość nie może przekraczać 64 znaków. Zwykle w nazwach pól nie stosujemy spacji, np. zamiast nazwy Kod pocztowy tworzymy nazwę KodPocztowy. Typy danych Dla każdego pola w kolumnie Typ danych określamy typ przechowywanych w nim danych. Np. dla pola Wykonawca będzie to typ Tekst, a dla pola z opisem – typ Nota. U dołu okna na karcie z atrybutami pola ustalamy podstawowe właściwości pola, np. określamy maksymalną długość wpisywanego do pola tekstu, liczbę miejsc dziesiętnych i inne. W programie Access dostępne sąm.in. typy danych: Tekst – umożliwia przechowywanie informacji tekstowych o długości do 255 znaków, np. nazwy, nazwiska. Typ jest także stosowany do danych liczbowych, na których nie są wykonywane obliczenia, np. kody pocztowe, numery telefonów itp.; Nota – typ notatnikowy, pozwalający wpisywać do pola tabeli tekst o długości do 64 000 znaków. Najczęściej są to uwagi, opisy itp.; Liczba – typ stosowany dla pól zawierających dane, na których są wykonywane np. obliczenia matematyczne; Data/Godzina – pozwala na zapisywanie w polu daty lub godziny; Autonumerowanie – dane tego typu to kolejno lub losowo wybierane liczby naturalne, generowane dla kolejnych rekordów tabeli przez system. Typ ten jest powszechnie stosowany przy tworzeniu pól kluczy podstawowych; Obiekt OLE – umożliwia przechowywanie w bazie obiektów pochodzących z innych aplikacji, np. dokumentów tekstowych, obiektów graficznych itp.; Hiperłącze – umożliwia tworzenie pól, dzięki którym można się odwoływać w jednej bazie do danych w innej bazie, dostępnej np. w zasobach sieci lokalnej czy Internetu.