Prezentacja przenośna

Prezentację przenośną wykonujemy wtedy, gdy chcemy ją uruchomić na komputerze, na którym nie zainstalowano PowerPointa. Jest to więc niezbędne w przypadku udostępnienia prezentacji szerokiemu gronu odbiorców i uniezależnienia się od samego programu PowerPoint. Po gruntownym przetestowaniu prezentacji i upewnieniu się, że ma ona ostateczny kształt, wybierz menu Plik\Prezentacja przenośna. Opcja ta uruchamia operację, która polega na spakowaniu prezentacji i dodaniu programu pngsetup.exe, umożliwiającego jej rozpakowanie i uruchomienie na innym komputerze. Kreator poprowadzi cię poprzez kolejne kroki, jak wskazanie miejsca, w którym powstaną pliki, jak pobranie wykorzystanych czcionek, plików z dźwiękiem i wideo. Uruchomienie prezentacji na innym komputerze polega na jej rozpakowaniu i rozpoczęciu pokazu. Publikowanie prezentacji w sieci Wykonaną już prezentację można zapisać jako stronę WWW i udostępnić ją w sieci. Tworząc prezentację z takim zamiarem, należy jednak zmienić wiele założeń. Po pierwsze, zrezygnuj ze wszystkich „ciężkich” elementów, jak film, grafika o dużej powierzchni, dźwięk. Po drugie, unikaj animacji i przejść między slajdami. Bez takiego podejścia okaże się bowiem, że przygotowana strona nie załaduje się na żadnym komputerze podłączonym do sieci z powodu zbyt wielkiej objętości.