Widawianka zduńska wola

GDI (Graphics Device Interface – Graficzny interfejs urządzenia) jest standardową metodą wykorzystywaną przy tworzeniu aplikacji dla systemu Windows. Zapewnia ona doskonałą obsługę okien, myszy, tworzenie menu i tak dalej. GDI jest jednak wysokopo- ziomową, abstrakcyjną drogą obsługi sprzętu, nie zapewniając przy tym programistom jego pełnej kontroli. Ponadto wydajność GDI jest zbyt niska dla złożonych animacji w ogóle nie „rozumie” grafiki trójwymiarowej. GDI powołano do życia wraz z pierwszą wersją systemu Windows, a wraz z powstawaniem nowych generacji systemu, GDI również przechodził przeobrażenia. Nigdy jednak nie był odpowiedni do zastosowań w grach.