Złożone dokumenty i ich przykłady

Po lekturze wcześniejszych rozdziałów wiesz, jak tworzyć dokumenty w edytorze tekstu, przygotowywać ilustrację w edytorach grafiki, wykonywać obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym i zarządzać informacją w bazie danych. Teraz nauczysz się, jak informacje i elementy z tych programów łączyć w jednym dokumencie. Ze złożonym dokumentem mieliśmy już do czynienia np. podczas wstawiania wzorów matematycznych w edytorze tekstu. Sam wzór tworzy się za pomocą oddzielnego narzędzia – edytora równań. Gdy wzór był gotowy, automatycznie został osadzony w dokumencie tekstowym. Złożony dokument występował także przy korespondencji seryjnej w edytorze tekstu. Jak zapewne pamiętasz, dokument napisany w edytorze mógł być zaadresowany do wielu różnych osób. Jednak ich danych nie wpisywano w każdym dokumencie – były one importowane z jakiejś bazy danych (np. tabeli danych zapisanej w oddzielnym pliku). Złożonym dokumentem będzie także arkusz kalkulacyjny prezentujący na wykresie dane z bazy danych lub arkusz, w którym za pomocą dostępnych w nim funkcji można analizować te dane. Jeszcze innym przykładem może być dokument DTP, czyli elektroniczny dokument, który powstaje w czasie przygotowywania do druku książki czy czasopisma. Zawiera on tekst napisany przez autorów publikacji w edytorze tekstu, rysunki utworzone w edytorze grafiki czy zdjęcia wykonane np. aparatem cyfrowym. Tak więc w złożonym dokumencie mogą zostać scalone materiały pochodzące z różnych aplikacji. Złożony dokument może powstać poprzez: wykonanie elementów dokumentu w różnych aplikacjach i połączenie ich w jedną całość (informacje z bazy danych, rysunki, zdjęcia, wyniki obliczeń i wykresy z arkusza kalkulacyjnego itp.); przekazywanie dokumentu następnym osobom i uzupełnianie go o kolejne dane pod kontrolą systemu obiegu dokumentów.