Grafika w raporcie

Jeśli grafikę umieszczasz w sekcji nagłówka lub stopki raportu, a twój raport zawiera kilka stron, to będzie się ona automatycznie pojawiała na każdej stronie. Na formularzach, a przede wszystkim na raportach, które można drukować, oprócz pól z danymi możliwe jest umieszczanie grafiki. W tym celu wystarczy umieścić na formularzu lub w raporcie formant o nazwie Obraz dostępny tak jak inne formanty na pasku przybornika. Po dodaniu formantu należy wskazać w zasobach komputera plik z obrazkiem, który ma zostać wstawiony do formantu. W przypadku programu Access może to być zarówno plik z grafiką wektorową w formacie WMF jak i plik z grafiką bitmapową, np. w formacie JPEG, GIF czy BMP. Właściwości formantu Obraz oczywiście określisz z poziomu okna właściwości dla tego formantu. Drukowanie raportu Raporty bazy danych są tworzone głównie z myślą o ich drukowaniu. Przed wydrukowaniem raportu, warto za pomocą menu Plik\Ustawienia strony dokonać takich ustawień, jak położenie raportu na stronie poprzez ustalenie rozmiarów marginesów i wybór orientacji strony.