Drukowanie arkuszy

Przed przystąpieniem do drukowania arkusza powinieneś wybrać opcję menu Plik\ Ustawienia strony. W wyświetlonym oknie dialogowym (rysunek 13.31.) dokonasz ustawień rozmiaru strony (karta Strona), marginesów i sposobu środkowania danych w arkuszu (karta Marginesy), nagłówków i stopek (karta Nagłówek/stopka). Dane w arkuszu mogą się mieścić na kilku lub kilkunastu stronach, ustal więc kolejność ich wydruku. Na karcie Arkusz można podać, które z wierszy lub kolumn zawierających nagłówki lub nazwy komórek mają się powtarzać na każdej stronie wydruku. W tym celu w arkuszu roboczym zaznaczamy komórki, które będą wydrukowane. Można także wpisać ich adresy. Po dokonaniu wszystkich wymaganych ustawień wybierz opcję Plik\Drukuj. W wyświetlonym okienku określasz, czy będziesz drukować zaznaczony fragment arkusza, aktywne arkusze czy cały skoroszyt, a także liczbę kopii wydruków. Jeżeli zamierzamy drukować jedynie zaznaczony fragment arkusza, możemy go wcześniej zdefiniować, wybierając opcję Plik\Ob- szar wydruku\Ustaw obszar wydruku.