Zmiana typu wykresu

W celu dokonania zmiany istniejącego typu wykresu na inny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na tle wykresu i z menu podręcznego wybrać opcję Typ wykresu. Wówczas wyświetlone zostanie okno Typ wykresu, w którym możemy wybrać inny wykres, po czym Excel automatycznie wstawi wybrany wykres w miejsce poprzedniego. Zmiana danych na wykresie Wykres jest połączony z tabelą zawierającą dane, na podstawie których został on utworzony. W związku z tym zmiana danych w tabeli spowoduje zmianę danych na wykresie.  Usuwanie elementu wykresuW czasie, gdy dany element wykresu jest wyróżniony, możemy go usunąć korzystając z polecenia Wyczyść w menu podręcznym lub naciskając klawisz <Delete>. Wykorzystanie wykresów Wykresy tworzone w arkuszu kalkulacyjnym doskonale obrazują dane, które w postaci liczb nie oddziałują tak silnie na naszą wyobraźnię. Możliwości, jakie dają wykresy, można wykorzystać w opracowywaniu klasyfikacji sportowej, sporządzaniu analiz i zestawień finansowych czy demonstrowaniu wyników badań naukowych. Za pomocą wykresów liniowych możliwe jest tworzenie graficznej prezentacji zależności jednych wielkości od drugich, jak np. zużycia paliwa od temperatury otoczenia. Doskonale sprawdzają się w wizualizacji statystyk dotyczących ludności, jak np. tendencji urodzeń (malejąca, rosnąca czy stała) w danym przedziale czasowym. Poniżej przedstawionych zostało kilka przykładów zastosowania wykresów dla zobrazowania danych: Wykres słupkowy ilustrujący klasyfikację medalową drużyn po zakończeniu zawodów sportowych. Na podstawie różnej liczby poszczególnych medali wykres porządkuje i prezentuje lokaty drużyn podobnie jak w relacjach telewizyjnych.