Formatowanie komórek

Formatowanie komórek należy do podobnych operacji jak formatowanie tekstu w edytorze. Można więc w komórkach zmieniać czcionkę, jej wielkość i kolor. Same komórki wypełniać kolorem, nadawać im krawędzie różnego rodzaju i grubości. Zawartość komórek zaś wyrównywać podobnie jak tekst na stronie edytora – do lewej, prawej lub do środka. Najistotniejsze elementy formatowania komórek zostaną omówione poniżej. Tekst i liczby Dane liczbowe i tekstowe w komórkach mogą być formatowane w sposób podobny jak w edytorach tekstu (opisanych w rozdziale 11). Można więc dobierać rodzaj czcionki, jej rozmiar, kolor i sposób wyrównania. Najłatwiej to wykonać za pomocą odpowiednich przycisków na pasku narzędzi Formatowanie. W programie Excel więcej ustawień znajduje się w menu For- maĄKomórki (rysunek 13.20.). Wypełnienia i obramowania komórek Arkusz, który tworzysz, powinien być przejrzysty i estetyczny, dlatego zwróć baczną uwagę na jego wygląd. Linie siatki oddzielające od siebie poszczególne komórki, które znajdują się na ekranie w czasie pracy z arkuszem, nie będą widoczne na wydruku arkusza. Tworząc tabelę w arkuszu, musisz sam obramować krawędziami odpowiednie komórki. Dodatkowo możesz je także wypełnić odpowiednim kolorem lub deseniem (tłem). Do obramowań i wypełnień komórek należy użyć przycisków na paskach narzędzi *-*-• lub karty Obramowanie w oknie Formatuj komórki z menu Format. W tym samym oknie na karcie Desenie możemy wypełnić komórki odpowiednim tłem.