Wykresy

Arkusz kalkulacyjny umożliwia graficzną prezentację danych, czyli tworzenie wykresów. Na przykład wszelkiego rodzaju testy wydajności sprzętu komputerowego lub wyniki współzawodnictwa najwygodniej jest przedstawiać na wykresach słupkowych. Z kolei wyniki sondaży, udział sprzedaży w rynku, procent poparcia społecznego itp. dobrze prezentują się na wykresie kołowym. Natomiast wyniki badań i doświadczeń przedstawiamy na wykresach punktowych, w popularnym układzie współrzędnych XY. Tworzone w arkuszach wykresy opierają się na seriach danych i ich kategoriach (rysunek 13.23.). Charakterystyka wykresów W arkuszach występuje wiele rodzajów wykresów. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze z nich: wykresy kolumnowe – przedstawiają dane w podobny sposób jak słupkowe. W tym przypadku słupki poziome są zastąpione pionowymi. Za ich pomocą najczęściej prezentujemy np. wynik sprzedaży, procent oddanych głosów, wzrost produkcji itp.; wykresy słupkowe – są najczęściej używane do przedstawiania wyników testów wydajności, klasyfikacji medalowej itp. Na wykresie każda liczba jest przedstawiona w postaci poziomego słupka, wychylonego w lewo albo w prawo od linii bazowej; wykresy liniowe – umożliwiają prezentację zmian zachodzących w czasie. Przykładem może być wykres przedstawiający wielkość sprzedaży towarów w poszczególnych miesiącach lub wielkość opadów deszczu w danym rejonie w określonym czasie; wykresy walcowe, stożkowe i ostrosłupowe – umożliwiają prezentację danych podobnie jak wykresy słupkowe i kolumnowe, lecz przedstawianie danych jest atrakcyjniejsze; wykresy kołowe – służą do przedstawiania tylko jednej serii danych. Bardzo dobrze ilustrują one udziały w rynku, podziały procentowe, wyniki badań opinii publicznej itp.