Podział wierszy w dokumencie HTML i akapity

Jak łatwo zauważyć, długość linii tekstu wyznacza szerokość okna przeglądarki internetowej. Tekst jest w większym lub mniejszym stopniu zawijany do następnej linii. Jeśli jednak z jakichś powodów w wielowierszowym tekście na stronie WWW chcesz wymusić łamanie wiersza, to w miejscu, w którym wiersz ma zostać złamany, wstawisz znacznik <br>. Jest to znacznik końca wiersza (złamania linii). Znacznik <br> nie ma znacznika zamykającego. W dokumencie z ćwiczenia 18.3. za pomocą znacznika <br> wymuś łamanie kolejnych wierszy tekstu. Jeśli strona ma zawierać tekst podzielony na akapity, jego podziału dokonasz za pomocą znacznika <p>. Znacznik otwierający umieszczany jest na początku akapitu. Cała następująca po nim zawartość strony zostanie potraktowana przez przeglądarkę jako zawartość tego akapitu. Koniec akapitu wyodrębnia znacznik zamykający </p>. Tekst akapitu może zostać wyrównany do któregoś z marginesów, wyśrodkowany na stronie lub wyjustowany. Umożliwia to atrybut align znacznika <p>. Np. poniższy kod wyznacza dwa akapity, przy czym pierwszy z nich jest wyrównywany względem lewego marginesu okna przeglądarki, zaś drugi jest justowany.