Jak usunąć mystartsearch

Jest ściśle rzecz biorąc DirectX rodziną interfejsów API. Interfejs API (Application Programming Interface) jest narzędziem programistycznym umożliwiającym informatykom tworzenie programów w sposób, do jakiego są przyzwyczajeni. Interfejsy API są z reguły wyposażone w biblioteki predefiniowanych metod programowych, które programiści wywołują ze swoich aplikacji w celu wykonania określonych zadań, takich jak rysowanie obiektów na ekranie, operacje odczytu i zapisu plików i tak dalej.