Media tech mt4049

DirectDraw jest rdzeniem graficznego podsystemu DirectX. Nawet Direct3D przekazuje mu dane w celu wyświetlenia obrazu na ekranie. DirectDraw wykonuje wiele zadań związanych z obsługą grafiki, między innymi zaś szybkie przenoszenie map bitowych (nazywane blittingiem, co stanowi skrót od Błock image transfer) oraz przełączanie stron podczas rysowania animacji. DirectDraw jest bardzo prostym narzędziem programistycznym. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie programistom dostępu do bufora ramki karty graficznej oraz akceleracja zmian w mapach bitowych, o ile funkcję taką wspiera sprzęt. Z punktu widzenia programistów, DirectDraw reprezentuje zatem kartę graficzną. Dzięki niemu gry mogą komunikować się z kartami w sposób standardowy. Termin „bufor ramki” pojawił się już w książce, lecz teraz nadeszła właściwa chwila, by wyjaśnić czym on właściwie jest. Otóż bufor ten jest częścią pamięci karty graficznej, w której przechowywany jest aktualnie wyświetlany obraz. Pamiętajmy zatem, że jest to układ pamięci. Jeśli gra wyświetla obrazy w rozdzielczości na przykład 800×600 i w kolorze 16-bitowym, wtedy objętość pojedynczego obrazu wynosi 800x600x2 (16 bitów to bajty) czyli 960 000 bajtów. Tyle pamięci musi mu przydzielić karta graficzna. Inaczej mówiąc, każda linia obrazu na ekranie 800×600 wyświetla 800×2 bajty danych czyli 1600 bajtów. Jest to jednak tylko pierwszy bufor.