Raporty, czyli jak inaczej zaprezentować informacje z bazy danych

Raporty, podobnie jak formularze, prezentują dane zawarte w bazie. Jednak w przeciwieństwie do formularzy tylko pobierają i przetwarzają dane z bazy (np. grupują płyty danego wykonawcy), nie potrafiąc ich modyfikować. Uzyskane za pomocą raportu dane (pobierane z tabel lub kwerend) mogą być wyświetlane na ekranie monitora lub drukowane na drukarce. W zależności od przyjętych rozwiązań na etapie ich tworzenia, raporty mogą prezentować dane z bazy w różny sposób, np. w postaci zwykłej tabeli oraz metodą bardziej złożoną, dobierając dane z bazy według pewnych pól (np. płyty mogą być grupowane według nazwisk wykonawców). Jak utworzyć raport? Tworzenie raportów, podobnie jak w przypadku formularzy, można przeprowadzić za pomocą kreatora. Uruchamia się go m.in. klikając w oknie bazy danych (gdy wybrana jest w nim kategoria Raporty) ikonę ®] Utwórz raport za pomocą kreatora. Sama procedura tworzenia raportu przebiega podobnie jak tworzenie formularza, tzn. konieczne jest wskazanie źródła rekordów. Warto wiedzieć, że raporty także mogą pobierać dane z jednej lub wielu tabel lub kwerend.