Poruszanie się po arkuszu kalkulacyjnym

Najłatwiej po komórkach arkusza możemy się poruszać korzystając z myszki. Wybranie danej komórki arkusza polega na jej pojedynczym kliknięciu lewym przyciskiem myszki. Gdy komórka, którą chcemy wybrać, nie jest widoczna na ekranie, możemy użyć opcji menu Edycja\Przejdż do lub <Ctrl+G>. W wyświetlonym wówczas oknie Przejdź do wpisujemy adres komórki, po czym klikamy przycisk OK. Po zamknięciu okna komórka o podanym adresie zostanie uaktywniona i wyświetlona na ekranie. Poruszanie się po arkuszu jest także możliwe przy wykorzystaniu klawiatury. Wybrane klawisze i skróty klawiszowe podane zostały w tabeli 13.1. Paski narzędzi w programie Excel Na paskach narzędzi programu Excel umieszczone zostały przyciski służące do wybierania najczęściej wykonywanych poleceń. Po instalacji na ekranie programu wyświetlane są dwa paski narzędzi – Standardowy oraz Formatowanie. Zostały one przedstawione na rysunku 13.3. Sposób ich wyświetlania i ukrywania na ekranie jest taki sam jak w edytorze Word (menu Widok\Paski narzędzi).