Opisy pól

Po prawej stronie każdego pola w oknie projektu tabeli, w kolumnie Opis, możesz (ale nie musisz) umieścić krótką informację o polu.
Właściwości pola tabeli Każde pole, oprócz typu danych, ma atrybuty określające jego rozmiar, format itp. W zależności od typu danych, jakie zawiera pole tabeli, lista jego atrybutów jest różna. Oto znaczenie kilku wybranych, najczęściej ustalanych atrybutów pól: Rozmiar pola – określa długość (wielkość) danych wprowadzanych do pola. Właściwość dotyczy jedynie danych tekstowych i liczbowych; Miej sca dziesiętne – uzupełnienie formatu określania liczb; Tytuł – umożliwia prezentowanie pola w arkuszach danych tabel, formularzach czy raportach w sposób bardziej elegancki. Np. pole o nazwie KodPocztowy może być prezentowane jako Kod pocztowy; Wartość domyślna – umożliwia podanie wartości, jaką będzie przyjmowało pole domyślnie dla każdego nowego rekordu; Wymagane – gdy ustawimy wartość Tak dla pola w tabeli, to Access nie pozwoli zapisać rekordu, jeśli to pole nie będzie zawierało danych; Indeksowanie – decyduje, czy dla pola będzie tworzony indeks i jakiego będzie on typu (z duplikatami czy bez). Pola kluczy podstawowych są indeksowane automatycznie bez powtórzeń. Indeksowane powinny być także pola, względem których odbywa się wyszukiwanie informacji w bazie.